זכאות להקלות מס בגין לקויות למידה

  1. זכאות להקלות מס בגין לקויות למידה ונטולי יכולת

הזכאות לנקודות זיכוי במס תינתן להורי ילדים בגיל גן ילדים, בית ספר יסודי ובית ספר תיכון הזכאים לקצבת נכות מטעם המוסד לביטוח לאומי עקב הפרעה או ליקוי למידה חמור במיוחד או ילדים הלומדים במסגרת חינוך מיוחד או כאלו אשר הופנו למסגרת חינוך מיוחד ע”י ועדת השמה של משרד החינוך ללא התניה בהוכחת הוצאות בפועל או הצגת קבלות כלשהן. בועדת השמה זו אשר הוקמה מכוח “חוק החינוך המיוחד” חברים נציג רשות החינוך המקומית, פסיכולוג חינוכי, עובד סוציאלי, רופא מומחה ברפואת ילדים , שני מפקחים ממשרד החינוך ונציג ועד ההורים המרכזי.

 

2. הקלות מס בגין  לקויות למידה כגון הפרעות קשב וריכוז

מי זכאי –  הורים לילדים בגן הילדים בית ספר יסודי ובית ספר תיכון שהוכרו כבעלי ליקוי למידה חמור ע”י וועדת השמה מיוחדת או ילדים הלומדים במסגרת חינוך מיוחד או ילדים בעלי זכאות ל”מסלול 07″. גובה הזיכוי הינו 2 נקודות (4,344₪  בשנה). שימו לב כי ניתן לקבל את הזיכוי רטרואקטיבית 6 שנים אחורה.

ועדת השמה, איך? איפה?

יש לפנות למפקחת הארצית הממונה על ועדות ההשמה בטלפון 03-6896102

איך מקבלים את הזיכוי?

מצרפים אישור רפאי בדבר הליקוי לטופס הפנייה מוועדת ההשמה וניגשים לפקיד השומה הקרוב למקום מגוריך

 

קטגוריות כרטיסי ביקור